Løveid sluse

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Kanalhuset ved innseilingen til første slusekammer

Innseilingen til første slusekammer

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Slusekammerne

Varsling om at Norsjø er et drikkevannsreservoar


 

 

 


 

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

På vei opp i slusa

Toppen av slusa

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Amtnann Aall

Amtnann Aall

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Infotavle om slusa og Skotfossstien

Amtnann Aall

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Siste del av slusa før man kommer ut i Norsjø

Siste del av slusa før man kommer ut i Norsjø

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Siste del av slusa før man kommer ut i Norsjø

Her seiler man ut i Norsjø

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Innseilingen fra Norsjø til slusa

Innseilingen fra Norsjø til slusa

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Søppel fra Norsjø som samler seg i slusa

På vei nedover fra Norsjø til første slusekammer

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

På vei nedover fra Norsjø

På vei nedover fra Norsjø

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

Sikkerheten er på plass

På vei nedover fra Norsjø

 

Foto: Øivind Brekke

Foto: Øivind Brekke

På vei nedover fra Norsjø

På vei nedover fra Norsjø

 

Foto: Øivind Brekke

Ventebrygga 28 mai 2013

Ventebrygga ved flommen 18. mai 2013

 

Ventebrygga 18 september 2015 - under flommen

 

Foto: Øivind Brekke

Pakkhuset Café 28 mai 2013

Pakkhuset Café ved flommen 18. mai 2013

 

Pakkhuset Café 18 september 2015 - under flommen

Pakkhuset Café 18 september 2015 - under flommen

 

Klaffbrua 28 mai 2013

Victoria på vei inn i slusa 28 mai 20 13

 

Victoria på vei inn i slusa 28. mai 2013

Victoria inn i 1. slusekammer 28. mai 2013

 

Victoria inn i 1. slusekammer 28. mai 2013

Dørene lukkes i 1. slusekammer 28. mai 2013

 

 

Dørene lukkes i 1. slusekammer 28. mai 2013

Slusinga starter 28. mai 2013

 

Slusekammeret fylles 28. mai 2013

Slusekammeret fylles 28. mai 2013

 

Victoria løftes i 1. slusekammer 28. mai 2013

Slusekammer 2 fylles 28. mai 2013

 

Slusekammer 2 fylles 28. mai 2013

Victoria 28 mai 20 13

 

Inn i 2. slusekammer m/turister fra Australia 28. mai 2013

God klaring til sluseveggen 28. mai 2013

 

Klar for slusing i 2. slusekammer 28. mai 2013

Sluseportene lukkes i 2. slusekammer 28. mai

 

Sluseportene lukkes i 2. slusekammer 28. mai

Innseilingen sett fra 2. slusekammer 28. mai 2013

 

Victoria "værfast"  i slusa 18 september 2015 - under flommen

+