Slusene i Telemarksvassdraget

 

Løveid sluse - Foto: Øivind BrekkeLøveid sluse - Foto: Øivind BrekkeLøveid sluse - Foto: Øivind Brekke


 

Skien sluse

Foto: Bitjungle - Kilde Wikipedia

 

Skien sluse er den første slusa i Skien - Norsjøkanalen er forbindelsen mellom Skienselva og Hjellevannet. Slusa ligger på Smieøya i Skien sentrum. Byggingen av Skien sluse startet i 1854, og var ferdig i 1861.

I Skien kan du fiske både laks og ørret rett fra brygga midt i sentrum. Her er bygd laksetrapp med store vinduer hvor du kan se fiskens vandring på vei opp til den øvre delen av skiensvassdraget. 

Løftehøyde: 5 m. - Kammer: 1 - Slusetid: ca. 20 min.* Gangstid neste sluse (5knop) ca. 40 min.


 

 

 

 


 

 

 

Løveid sluse

Foto: Øivind Brekke

 

Se flere bilder fra Løveid

Løveid sluseanlegg er det øverste sluseanlegget i Skien - Norsjøkanalen, som er den nederste og eldste av de to kanalene som utgjør vannveien i Telemarksvassdraget. Den forbinder Farelva og Norsjø. Sluseanlegget har tre kammer, med en løftehøyde på 10,3 meter opp til Norsjø som er 15.3 moh. Sluseanlegget ligger ved Skotfoss i Skien. Skien-Norsjøkanalen ble bygget i perioden 1854 - 1861. Pass på og følg selingslederen når du går ut i Norsjø - enkelte holder for mye til styrbord og går på grunn. Når du kommer til overkanalen - legg merke til idyllisk spaservei på høyden langs slusene samt bysten av Amtmann Aall som regnes som Norsjø-Skienkanalens "far".

Løftehøyde: 10.3 m. - Kammer: 3 - Slusetid: ca. 35 min.* Gangstid neste sluse (5knop) ca. 80 min.


 

 

 

Ulefoss sluse

Kilde: Wikipedia

Ulefoss sluse er det første sluseanlegget i Bandak - Norsjøkanalen. De seks sluseanleggene mellom Norsjø og Vestvannene er ikke bygget om eller modernisert etter at de ble åpnet i 1891. Fremdeles foregår alt slusarbeidet med handkraft. Ved slusene ligger bygninger tilknyttet kanalen, i veikrysset sør for kanalen er det bolig for slusemester, formann og slusevokter og på nordsiden av kanalen en gammel smie.

Løftehøyde: 10.7 m. - Kammer: 3 - Slusetid: ca. 40 min.* Gangstid neste sluse (5knop) ca. 15 min.

Tlf.: 97 56 78 47


 

 

Eidsfoss sluse

Kilde: Wikipedia

Kanalen og sluseanlegget ved Eidsfoss er hugget gjennom fjellet. Veggene i kamrene er i huggen stein, og sluseportene betjenes manuelt. Eidsfossen er regulert ved hjelp av en demning som sto ferdig i 1964. Denne erstattet den gamle nåledammen fra 1892. Vannkraften blir utnyttet i en kraftstasjon ved demningen.Det går en vandreveg fra Eidsfoss til Vrangfoss, en tur på ca. 20 min.

Løftehøyde: 10 m. - Kammer: 2 - Slusetid: ca. 30 min.* Gangstid neste sluse (5knop) ca. 10 min.

Tlf.: 91 51 26 04


 

 

 

Vrangfoss sluse

Kilde: Wikipedia

Se flere bilder fra

Vrangfoss

Vrangfoss er det største og flotteste av sluseanleggene i Telemarksvassdraget. Anleggsarbeidet ved Vrangfoss i perioden 1887 til 1892 var svært omfattende. To kilometer stryk, dyp med kløfter og skar ble regulert til en dam og en kanal.

Den gamle nåledammen ble erstattet av ny betongdemning i 1962. Før kanalen sto ferdig var Vrangfoss selve flaskehalsen i tømmerfløtningen på vassdraget. Vrangfoss underkanal er skjermet fra fossen og stryket med en steinskjerm. Dette skaper et rolig innløp til kanalen.

I fjellveggen opp for underkanalen finnes navnetrekkene til Kong Oscar II og Prins Eugen, hugget inn ved deres besøk ved Vrangfoss i 1893.

Løftehøyde: 23 m. - Kammer: 5 - Slusetid: ca. 60 min.* Gangstid neste sluse (5knop) ca. 45 min.

Tlf.: 35 94 40 10 / 97 58 62 27


 

 

 

Lunde sluse

Kilde: Wikipedia

Ved Lunde sluser er det en gjestehavn for småbåter. Den ligger like ved rekreasjonsområde - Lunde slusepark. Innerst i gjestehavna er det bevart et stykke av en nåledam, som er en del av den gamle damkonstruksjonen i vassdraget. Lunde sluse er opplagsplass for kanalens gamle dampdrevne muddermaskin på lekter, "Mudder'n" som er en av landetsveldste anleggsmaskin. I sluseanlegget som har en løftehøyde på 3 m. er slusekammeret bygd i huggen stein. Sluseportene er av tre og blir manuelt betjent.

Løftehøyde: 3 m. - Kammer: 1 - Slusetid: ca. 15 min.* Gangstid neste sluse (5knop) ca. 20 min.

Tlf.: 97 56 78 96


 

 

 

Kjeldal sluse

Kilde: Telemark i våre hjerter

Kjeldal sluse er et lite sluseanlegg bygd i huggen naturstein. Sluseportene betjenes manuelt. Den gamle nåledammen ble på 1980-tallet erstattet av en ny dam bestående av en luftfylt gummimembran montert på et betongfundament. Alle dammene langs Bandak - Norsjøkanalen var opprinnelig nåledammer. Fundamenter og damvegger ble bygd av naturstein.

Løftehøyde: 3 m. - Kammer: 1 - Slusetid: ca. 15 min.* Gangstid neste sluse (5knop) ca. 10 min.

Tlf.: 97 50 74 00


 

 

 

Hogga sluse

Kilde: Øivind Brekke

 

Ved siden av Vrangfoss var Hogga et av de mest arbeidskrevende anleggene under byggingen av kanalen; årsaken var de vanskelige grunnforholdene. Løsmasser i åtte meters dybde måtte graves vekk for hånd. Dammen ved Hogga demmer opp de tre vestvannene Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak, et vannmagasin på ca. 15 mill. kubikkmeter. Fra Hogga er det 62 km. videre til Dalen, men det er ingen flere sluser på veien.

Løftehøyde: 7 m. - Kammer: 2 - Slusetid: ca. 25 min. * Tlf.: 95 24 84 88

 


 

Kanal- og slusekart

Kilde: Wikipedia

Kartkilde: Wikipedia


Naaledam

Nåledam

Bilde mangler

 

 

 

Nåledam er en gammel type dam (demning) hvor man brukte staver (nåler) av tre eller metall som byggemateriale. Stavene ble satt tett i tett vertikalt for å hindre vannet i å strømme ut. Navnet nåledam beskriver metoden man bruker for å regulere vannåpningen - ved hjelp av "nåler". Nålene er av tre, ca. 3 1/2 x 3 1/2 tommer med kvadratisk tverrsnitt. Vannmengden som skulle gå gjennom dammen ble regulert ved å ta opp eller sette ned nåler. Denne damtypen er ikke lenger tillatt brukt fordi den etter dagens forskrifter ikke er sikker nok.